Tổng quan

IDB Việt Nam theo định hướng phát triển mới, trở thành Tập đoàn về giáo dục, đào tạo, tư vấn hàng đầu Thế giới về phát triển năng lực Con người Doanh nghiệpIDB Việt Nam có 3 đơn vị thành viên: IDB Service, IDB Health, IDB Life.

xem thêm…

Tầm nhìn

Trở thành Tập đoàn Tư vấn, Đào tạo, Giáo dục hàng đầu Thế giới về phát triển năng lực Con người, Doanh nghiệp và Sức khỏe, Làm đẹp.

Sứ mệnh

Mang lại sức khỏe, hạnh phúc thực sự cho Con người và Doanh nghiệp.

Sức khỏe ở đây bao gồm: trí tuệ, tinh thần, thể chất và tài chính.

Giá trị cốt lõi

1. Quan tâm và phát triển con người toàn diện

2. Tạo ra hiệu quả và giá trị thực cho Khách hàng

3. Sáng tạo và thích ứng nhanh

Khách hàng & đối tác

Tin tức

Xem tất cả

IDB Việt Nam