Tổng quan về IDB Việt Nam


IDB Việt Nam có mặt tại Việt Nam từ 2012, hoạt động trong lĩnh vực Nhân lực và Dịch vụ, với các dịch vụ chính: Nâng cao chất lượng Nguồn Nhân lực và Dịch vụ; Xây dựng hệ thống quản trị Doanh nghiệp; Tái cấu trúc Doanh nghiệp.

Với sự phát triển lớn mạnh không ngừng, IDB Việt Nam mở rộng lĩnh vực hoạt động về sức khỏe và các chương trình dành cho cuộc sống, cộng đồng.

IDB Việt Nam có 3 đơn vị thành viên: IDB Services, IDB Health, IDB Life.

IDB Việt Nam là Công ty đầu tiên và duy nhất (tính tới thời điểm hiện tại) làm việc 4,5 ngày/tuần, 7h/ngày.

Sơ đồ tổ chức:

Ý nghĩa logo: Logo IDB Việt Nam gồm 2 phần: Phần hình & Phần chữ.

Ý nghĩa phần hình: Theo tâm lý hình học, chỉ ra rằng, những người thích hình tam giác là những người làm lãnh đạo, tham vọng và quyết đoán. Những người thích hình tròn là những người có tâm, thân thiện, rất quân tâm tới mọi người.
IDB Việt Nam muốn xây dựng cho chính IDB Việt Nam và các Doanh nghiệp khác phát triển, lãnh đạo, vận hành dựa trên cái tâm.

Ý nghĩa phần chữ: IDB là viết tắt của Investment – Development – Business.

Sứ mệnh

Mang lại sức khỏe, hạnh phúc thực sự cho Con người và Doanh nghiệp. Sức khỏe ở đây bao gồm: trí tuệ, tinh thần, thể chất và tài chính.

Giá trị cốt lõi

  1. Quan tâm và phát triển con người toàn diện
  2. Tạo ra hiệu quả và giá trị thực cho Khách hàng
  3. Sáng tạo và thích ứng nhanh

Thế mạnh và sự khác biệt

  1. Thấu hiểu các Doanh nghiệp bán lẻ, dịch vụ và có các chiến lược, giải pháp phù hợp, hiệu quả cho từng Doanh nghiệp.
  2. Am hiểu về người lao động Việt và có khả năng thay đổi hành vi, thái độ và kĩ năng của họ.
  3. Có kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực phát triển chất lượng dịch vụ và chất lượng Nguồn Nhân lực.
  4. Tài liệu vận hành ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng, phù hợp với từng bộ phận, từng Doanh nghiệp. Và có phương pháp đào tạo hoàn toàn khác biệt.
  5. Có giải pháp tổng thể để giải quyết dứt điểm vấn đề của Doanh nghiệp.
  6. Đội ngũ tận tâm, đam mê và mong muốn nâng cao chất lượng Dịch vụ, Nguồn nhân lực và phát triển quy mô các Doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam.