Tổng quan về IDB Việt Nam


IDB Việt Nam có mặt tại Việt Nam từ 2012, hoạt động trong lĩnh vực Nhân lực và Dịch vụ, với các dịch vụ chính: Nâng cao chất lượng Nguồn Nhân lực và Dịch vụ; Xây dựng hệ thống quản trị Doanh nghiệp; Tái cấu trúc Doanh nghiệp.

Với sự phát triển lớn mạnh không ngừng, IDB Việt Nam mở rộng lĩnh vực hoạt động về sức khỏe và các chương trình dành cho cuộc sống, cộng đồng.

IDB Việt Nam có 3 đơn vị thành viên: IDB Service, IDB Health, IDB Life.

IDB Việt Nam là Công ty đầu tiên và duy nhất (tính tới thời điểm hiện tại) làm việc 4,5 ngày/tuần, 7h/ngày.

Sơ đồ tổ chức:

Hội đồng chuyên gia, cố vấn:

Ý nghĩa logo: Logo IDB Việt Nam gồm 2 phần: Phần hình & Phần chữ.

Ý nghĩa phần hình: Theo tâm lý hình học, chỉ ra rằng, những người thích hình tam giác là những người làm lãnh đạo, tham vọng và quyết đoán. Những người thích hình tròn là những người có tâm, thân thiện, rất quân tâm tới mọi người.
IDB Việt Nam muốn xây dựng cho chính IDB Việt Nam và các Doanh nghiệp khác phát triển, lãnh đạo, vận hành dựa trên cái tâm.

Ý nghĩa phần chữ: IDB là viết tắt của Investment – Development – Business.

Sứ mệnh

Mang lại sức khỏe, hạnh phúc thực sự cho Con người và Doanh nghiệp. Sức khỏe ở đây bao gồm: trí tuệ, tinh thần, thể chất và tài chính.

Giá trị cốt lõi

  1. Quan tâm và phát triển con người toàn diện
  2. Tạo ra hiệu quả và giá trị thực cho Khách hàng
  3. Sáng tạo và thích ứng nhanh

Thế mạnh và sự khác biệt

1. Am hiểu các Doanh nghiệp bán lẻ và dịch vụ.

2. Năng lực chuyên sâu về Nâng cao chất lượng Dịch vụ và Nguồn Nhân lực.

3. Chuyên gia, Giảng viên có kinh nghiệm trong môi trường Quốc tế 5* và từng lĩnh vực liên quan.

4. Có tiêu chuẩn Quốc tế 5* và áp dụng thành công tại các Tập đoàn đa quốc gia.

  • AEON (Tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới, có tiêu chuẩn dịch vụ 5* của Nhật Bản).
  • IHG (Tập đoàn đa quốc gia về khách sạn 5*, có tiêu chuẩn 5* về tác phong, diện mạo, giao tiếp)

5. Phương pháp đào tạo hoàn toàn khác biệt, bằng thực hành và trải nghiệm thực tế. Tài liệu phù hợp, trực quan, ngắn ngọn, dễ áp dụng.

6. Thấu hiểu người Việt, thay đổi được thái độ, hành vi và tư duy sang hướng tích cực.